ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2019-01-25 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดู : 233)


2018-08-22 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เรขานุการ (ดู : 322)
2018-05-15 ประกาศแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา (ดู : 663)
2017-11-21 ประกาศ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง เรื่อง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 315 สายพนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา ตอน 1, ตอน 2 และตอน 3 (ดู : 872)
2017-11-21 ประกาศ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง เรื่องโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 304 กบินทร์บุรี - ฉะเชิงเทรา ตอนนครเนื่องเขต - ฉะเชิงเทรา รวมสะพานข้ามแยก ตอน 1 และตอน 2 (ดู : 495)
2017-10-18 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ดู : 314)
2017-09-29 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดู : 404)
2017-07-12 พรบ2535 แก้ไข พรบ 2549 (ดู : 316)
2017-07-07 ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและบูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต2 (ดู : 135)
2017-07-07 ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและบูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต3 (ดู : 128)
2017-07-07 ประกาศกรมทางหลวง 14-12-59 2 (ดู : 135)
2017-07-07 ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและบูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (ดู : 141)
2017-07-07 ประกาศกรมทางหลวง 14-12-59 (ดู : 164)

2018-11-22 เผยแพร่แผนงานจ้างเหมาทำงานบุรณะทางผิวแอลฟัลตฺ ทางหลวงหมายเลข 3259 ระหว่าง กม.0+000-กม.2+000 (ดู : 84)


2018-08-27 ประกวดราคาจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างแลพไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข3200 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว ระหว่าง กม.0+000-กม.18+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 99)
2018-08-27 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข34 ตอนควบคุม 0200 ตอนบางวัว - บางปะกง ตอน 2 ระหว่าง กม.51+200-กม.52+500 ทางขนานขาออก ปริมาณงาน 16,631 ตร.ม (ดู : 88)
2018-08-27 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานเสริมผอวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข3702ตอนควบคุม 0300 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.48+450-กม.52+000 ปริมาณงาน 40,645 ตร.ม. (ดู : 111)
2018-08-24 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3378 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางคล้า - พนมสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+410 ปริมาณงาน 12,690 ตร.ม. (ดู : 96)
2018-08-24 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3378 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางคล้า - พนมสารคาม ตอน 1 ระหว่าง กม.8+970 - กม.12+505 ปริมาณงาน 22,520 ตร.ม. (ดู : 103)
2018-08-24 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3124 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางน้ำเปรี้ยว - บางขนาก ระหว่าง กม.6+200 - กม.8+640 ปริมาณงาน 22,680 ตร.ม. (ดู : 102)
2018-08-24 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0200 ตอน ศาลาแดง - บางขนาก ระหว่าง กม.21+956 - กม.23+500 ปริมาณงาน 21,641 ตร.ม. (ดู : 96)
2018-08-10 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานเสริมผอวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข3378 กม.8+970-กม.12+505 (ดู : 107)
2018-08-10 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานเสริมผอวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข3378 กม.0+000-กม.1+410 (ดู : 58)
2018-08-10 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานเสริมผอวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข3378 กม.0+000-กม.1+410 (ดู : 64)
2018-04-26 ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ ที่ กม.71+756 (สะพานเฉลิมพระเกียรติ) ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูดาษ – ฉะเชิงเทรา ที่ กม.17+372 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2 แห่ง (ดู : 145)
2018-04-20 ร่างประกาศ ประกวดราคางานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ ที่ กม.71+756 (สะพานเฉลิมพระเกียรติ) ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูดาษ – ฉะเชิงเทรา ที่ กม.17+372 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2 แห่ง (ดู : 155)
2018-04-19 งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ ที่ กม.71+756 (สะพานเฉลิมพระเกียรติ) ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูดาษ – ฉะเชิงเทรา ที่ กม.17+372 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2 แห่ง (ดู : 133)
2018-01-09 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประเภทแฟลตตำรวจ อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 30 ครอบครัว 5 ชั้น (มีที่จอดรถใต้อาคาร) ตามแบบมาตรฐาน ตร.เลขที่ 8923/51 สทล.1 กก.3 บก.ทล. ถ.เทพรัตน ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉ (ดู : 229)
2018-01-03 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประเภทแฟลตตำรวจ อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 30 ครอบครัว 5 ชั้น (มีที่จอดรถใต้อาคาร) ตามแบบมาตรฐาน ตร.เลขที่ 8923/51 สทล.1 กก.3 บก.ทล. ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด) ต.บางป (ดู : 337)
2017-12-18 ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประเภทแฟลตตำรวจ อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 30 ครอบครัว 5 ชั้น (มีที่จอดรถใต้อาคาร) ตามแบบมาตรฐาน ตร.เลขที่ 8923/51 สถานีตำรวจทางหลว (ดู : 283)

2019-03-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3481 3200 3121 3551 3076 และ3378 ปริมาณงาน 6 แห่ง (ดู : 13)


2019-01-14 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3259 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำสียัด - หนองคอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 ปริมาณงาน 18,000 ตร.ม. (ดู : 70)
2018-12-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 03025 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 3 ที่ กม.93+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 61)
2018-09-24 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ตอน 2 ระหว่าง กม.51+200 - 52+500 (ดู : 88)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทล.331 ทล.3076 ทล.3378 ทล.3481 ทล.3121 ทล.3124 ทล.3200 (ดู : 106)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.3302 ตอนบางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.48+450 - กม.52+000 (ดู : 80)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.3124 ตอนบางน้ำเหรี้ยว - บางขนาก ระหว่าง กม.6+200 - กม.8+640 (ดู : 92)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.3481 ตอนศาลาแดง - บางขนาก ระหว่าง กม.21+956 - กม.23+500 (ดู : 98)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.314 ทล.3200 (ดู : 89)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.304 ทล.3076 (ดู : 87)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทล.304 ทล.314 ทล.3121 ทล.3076 ทล.3378 (ดู : 99)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทล.34 ทล.304 ทล.319 ทล.3076 และ3551 (ดู : 99)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่งและไฟสัญญาณจราจร ทล.304 ตอนเสม็ดเหนือ - พนมสารคาม ตอน4 ระหว่าง กม.104+612 - กม.105+716 (ดู : 100)
2018-09-21 6ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.3481 ตอนศาลาแดง - บางขนาก กม.1+570 - กม.25+734 (ดู : 90)
2018-09-21 7ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.304 ตอน พนมสารคาม - เขาหินซ้อน ตอน1 กม.105+716 - กม.121+700 (ดู : 83)
2018-09-21 5ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.314 ตอนแสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ตอน2 กม.18+870-กม.20+500 (ดู : 88)
2018-09-21 4ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.314 ตอนแสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ตอน3 กม.17+535-กม.18+350 (ดู : 84)
2018-09-21 3.ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.3200ตอนฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว กม.0+000 -กม.18+725 (ดู : 84)
2018-09-21 2.ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.3378ตอนบางคล้า - พนมสารคาม ตอน1 กม.8+8970 -กม.12+505 (ดู : 102)
2018-09-21 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานเสริมผอวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข3378 กม.0+000-กม.1+410 (ดู : 91)
2018-05-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา - เสม็ดเหนือที่ กม.71+756 (สะพานเฉลิมพระเกียรติ) ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ที่ กม.17+372 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2 แห่ง ประกาศ เลขที่ (ดู : 138)
2018-02-02 ประกาศผู้ชนะการเานอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประเภทแฟลตตำรวจ อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 30 ครอบครัว 5 ชั้น (มีที่จอดรถใต้อาคาร) ตามแบบมาตรฐาน ตร.เลขที่ 8923/51 สทล.1 กก.3 บก.ทล. ถ.เทพรัตน ต.บาง (ดู : 190)
2017-08-31 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ดู : 295)
2017-08-30 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.331 (ดู : 308)
2017-08-30 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.34 (ดู : 201)
2017-08-30 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทล.34 (ดู : 318)
2017-08-30 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย (ดู : 312)
2017-07-21 ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) งานจ้างเหมาทำการโครงการแก้ปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 304 -21072560 (ดู : 233)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการปะซ่อม ทางหลวงหมาเลข 3121 (ดู : 128)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 331.6 (ดู : 121)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 331.7 (ดู : 120)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3200 (ดู : 136)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304.11 (ดู : 112)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 315.pdf.crdownload (ดู : 136)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304.4 (ดู : 112)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304.5 (ดู : 116)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304.2 (ดู : 124)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304.3 (ดู : 107)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 5 - 6) (ดู : 131)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 334,34,314 (ดู : 175)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 (ดู : 107)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (ดู : 128)

2019-01-14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 73)


2018-11-29 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 97)
2018-11-29 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 3 ที่ กม.93+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 71)
2018-11-29 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณงาน 2 แห่ง (ดู : 62)
2018-10-01 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคึุม 0302 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 3 ระหว่าง กม.93+884 ปริมาณ 1 แห่ง (ดู : 94)
2018-10-01 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคึุม 0301 ตอน วังขอน-พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณ 2 แห่ง (ดู : 87)
2018-08-16 ร่างขอบเขตงาน งานไฟฟ้าและไฟสัญญาณจราจร ทล 304 ตอนควบคุม 0304 ตอน พนมฯ-เขาหินซ้อน ตอน 1 ระหว่าง กม.105+716 - กม.121+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 105)
2018-08-14 ร่างTORประกวดราคาจ้างเงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3200 ตอนควบคุม 0100 ตอนฉะเชิงเทรา -บางน้ำเปรี้ยว ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 105)
2018-08-14 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 314 ตอนควบคุม 0102 ตอนแสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ตอน2 ระหว่าง กม.18+870- กม.20+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 90)
2018-08-14 ยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 331 ทางหลวงหมายเลข 3076 ทางหลวงหมายเลข 3378 ทางหลวงหมายเลข 3481 ทางหลวงหมายเลข 3121 ทางหลวงหมายเลข 3124 ทางหลวงหมายเลข 3200 ปริมาณงาน 8 แห่ง (ดู : 103)
2018-08-14 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาทำเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 304 ทางหลวงหมายเลข 314 ทางหลวงหมายเลข 3121 ทางหลวงหมายเลข 3076 ทางหลวงหมายเลข 3378 ปริมาณงาน 5 แห่ง (3880อัน) (ดู : 110)
2018-08-14 ยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 314 และทางหลวงหมายเลข 3200 ปริมาณงาน 2 แห่ง (5160 ตร.ม.) (ดู : 88)
2018-08-14 ยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 304 และทางหลวงหมายเลข 3076 ปริมาณงาน 2 แห่ง (5160 ตร.ม.) (ดู : 114)
2018-08-14 ยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้าเหมาทำเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 34 ทางหลวงหมายเลข 304 ทางหลวงหมายเลข 319 ทางหลวงหมายเลข 3076 และทางหลวงหมายเลข 3551 ปริมาณงาน 5 แห่ง (4986 อัน)ผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าและสัญญาณจราจร ทางหลวงห (ดู : 104)
2018-08-14 ผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 314 ตอนควบคุม 0102 ตอนแสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ตอน3 ระหว่าง กม.17+535 - กม.18+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 115)
2018-08-14 ผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0200 ตอนศาลาแดง - บางขนาก ระหว่าง กม.1+570 - กม.25+734 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 104)
2018-08-14 ผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3200 ตอนควบคุม 0100 ตอนเฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว ระหว่าง กม.10+000 - กม.18+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 89)
2018-08-14 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0304 ตอนพนมสารคาม - เขาหินซ้อน (ดู : 100)
2018-08-14 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอนเสม็ดเหนือ - พนมสารคาม ตอน4 ระหว่าง กม.104+216 - กม.105+716 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 132)
2018-08-07 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 61)
2018-08-01 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล 3076 ตอน 0302 ตอน พนม-อ่างฤาไน ตอน 3 ที่ กม.93+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 88)
2018-07-31 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0200 ตอน ศาลาแดง –บางขนาก ระหว่าง กม.21+956 – กม.23+500 (ดู : 116)
2018-07-31 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0300 ตอน บางควาย – เขาดิน ระหว่าง กม.48+450 – กม.52+000 (ดู : 113)
2018-07-31 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางวัว – บางปะกง ตอน 2 ระหว่าง กม.51+200 – กม.52+500 (ทางขนานขาออก) (ดู : 115)
2018-07-31 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3378 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางคล้า – พนมสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+410 (ดู : 103)
2018-07-31 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3378 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางคล้า – พนมสารคาม ตอน 1 ระหว่าง กม.8+970 – กม.12+505 (ดู : 108)
2018-07-31 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3124 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางน้ำเปรี้ยว –บางขนาก ระหว่าง กม.6+200 – กม.8+640 (ดู : 102)

2019-02-26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3481 3200 3121 3551 3076 และ3378 ปริมาณงาน 6 แห่ง (ดู : 21)


2019-02-21 ร่างขอบเขตงานก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,210 ต้น (ดู : 25)
2019-01-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3551 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง ระหว่าง กม.1+500-กม.2+765 ปริมาณงาน 26,565 ตร.ม. (ดู : 59)
2018-12-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3551 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง ระหว่าง กม.1+500- กม.2+765 ปริมาณวาน 26,565 ตร.ม. (ดู : 52)
2018-12-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3259 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำสียัด - หนองคอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 ปริมาณงาน 18,000 ตร.ม. (ดู : 84)
2018-12-18 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3551 ตอน ควบคุม 0100 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง ระหว่าง กม.1+500 - กม.2+765 ปริมาณงาน 26,565 ตร.ม. (ดู : 72)
2018-12-17 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3259 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำสียัด - หนองคอก ระหว่าง กม. 0+000 - กม.2+000 (ดู : 69)
2018-12-06 ประกาดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้า่งปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณงาน 2 แห่ง (ดู : 59)
2018-12-06 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 3 ที่ กม.93+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 78)
2018-11-02 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 3 ที่ กม.93+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 78)
2018-10-31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน ควบคุม 0301 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณ 2 แห่ง (ดู : 79)
2018-10-29 ร่างขอบเขตงานงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล3076 ตอนควบคุม 0302 ตอนพนมสารคาม-อ่างฤาไน ตอน 3 กม.93+884 ปริมาณ 1 แห่ง (ดู : 84)
2018-10-25 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้า่งปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทล 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณงาน 2 แห่ง (ดู : 106)
2018-08-29 ร่างขอบเขตงานงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรทล.3481ตอนศาลาแดง-บางขนาก ระหว่าง กม.1+750 - กม.25+734 (ดู : 92)
2018-08-29 ร่างขอบเขตงานงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรทล.314ตอนแสนภูดาษ-ฉะเชิงเทรา ตอน2 ระหว่าง กม.18+870 - กม.20+500 (ดู : 95)
2018-08-29 ร่างขอบเขตงานงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรทล.314ตอนแสนภูดาษ-ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.17+535 - กม.18+350 (ดู : 96)
2018-08-29 ร่างขอบเขตงานงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล3076 ตอนพนมสารคาม-อ่างฤาไน กม.93+884 (ดู : 91)
2018-08-28 ร่างขอบเขตของ งานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3076ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน-พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณงาน 2 แห่ง (ดู : 93)
2018-08-21 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานเสริมผอวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข3702 ตอนควบคุม 0300 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.48+450-กม.52+000ร่างขอบเขต (ดู : 106)
2018-08-21 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางวัว - บางปะกง ตอน 2 ระหว่าง กม.51+200 - กม.52+500 ปริมาณงาน 16,631 ตร.ม. (ดู : 87)
2018-08-21 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 314 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางปะกง - แสนภูดาษ ระหว่าง กม.7+475 - กม.20+500 ปริมาณงาน 2 แห่ง (5,160) ตร.ม. (ดู : 103)
2018-08-21 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3124 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางน้ำเปรี้ยว - บางขนาก ระหว่าง กม.6+200 - กม.8+640 ปริมาณงาน 22,680 ตร.ม. (ดู : 104)
2018-08-21 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0200 ตอน ศาลาแดง - บางขนาก ระหว่าง กม.21+956 - กม.23+500 ปริมาณงาน 21,641 ตร.ม. (ดู : 103)
2018-08-20 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ดู : 112)
2018-08-20 ร่างขอบเขตงาน งานจ่้างเหมาทำงานป้ายจราจร (ดู : 90)
2018-08-16 ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ ระหว่าง กม.71+429 – กม.75+216 ทางหลวงหมายเลข 314 ตอนควบคุม 0102 ตอน แสนภูดาษ – ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.7+475 – กม.21+400 ทางหลวงหมายเลข 3121 ต (ดู : 88)
2018-08-16 ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางวัว – บางปะกง ระหว่าง กม.35+600 – กม.52+900 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0304 ตอน พนมสารคาม – เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.109+000 – กม.126+400 ทางหลวงหมายเลข 319 ตอนคว (ดู : 104)
2018-08-16 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน เสม็ดเหนือ – พนมสารคาม ตอน 4 ระหว่าง กม.104+216 – กม.105+716 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 103)
2018-08-16 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าและไฟสัญญาณจราจร ทล 3481 ตอนควบคุม 0200 ตอน ศาลาแดง-บางขนาก ระหว่าง กม.1+570 - กม.25+734 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 113)
2018-08-16 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าและไฟสัญญาณจราจร ทล 314 ตอนควบคุม 0102 ตอน แสนภูดาษ-ฉช ตอน 3 ระหว่าง กม.17+535 - กม.18+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 98)
2018-08-16 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าและไฟสัญญาณจราจร ทล 314 ตอนควบคุม 0102 ตอน แสนภูดาษ-ฉช ตอน 2 ระหว่าง กม.18+870 - กม.20+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 103)
2018-08-16 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าและไฟสัญญาณจราจร ทล 304 ตอนควบคุม 0304 ตอน พนมฯ-เขาหินซ้อน ตอน 1 ระหว่าง กม.105+716 - กม.121+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 111)

ภาพกิจกรรมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ิbig cleaning day

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร
รวมลิงค์สำคัญแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)
เลขที่ 247 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร.038-511015 โทรสาร 038-812632
Facebook: แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา-กรมทางหลวง
เว็บไซต์ : www.doh-cha.go.th