ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2019-01-25 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดู : 351)


2018-08-22 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เรขานุการ (ดู : 390)
2018-05-15 ประกาศแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา (ดู : 742)
2017-11-21 ประกาศ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง เรื่อง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 315 สายพนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา ตอน 1, ตอน 2 และตอน 3 (ดู : 1032)
2017-11-21 ประกาศ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง เรื่องโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 304 กบินทร์บุรี - ฉะเชิงเทรา ตอนนครเนื่องเขต - ฉะเชิงเทรา รวมสะพานข้ามแยก ตอน 1 และตอน 2 (ดู : 583)
2017-10-18 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ดู : 356)
2017-09-29 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดู : 453)
2017-07-12 พรบ2535 แก้ไข พรบ 2549 (ดู : 391)
2017-07-07 ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและบูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต2 (ดู : 160)
2017-07-07 ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและบูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต3 (ดู : 151)
2017-07-07 ประกาศกรมทางหลวง 14-12-59 2 (ดู : 163)
2017-07-07 ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและบูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (ดู : 167)
2017-07-07 ประกาศกรมทางหลวง 14-12-59 (ดู : 193)

2019-03-25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 50)


2019-03-25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 9)
2018-11-22 เผยแพร่แผนงานจ้างเหมาทำงานบุรณะทางผิวแอลฟัลตฺ ทางหลวงหมายเลข 3259 ระหว่าง กม.0+000-กม.2+000 (ดู : 121)
2018-08-27 ประกวดราคาจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างแลพไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข3200 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว ระหว่าง กม.0+000-กม.18+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 134)
2018-08-27 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข34 ตอนควบคุม 0200 ตอนบางวัว - บางปะกง ตอน 2 ระหว่าง กม.51+200-กม.52+500 ทางขนานขาออก ปริมาณงาน 16,631 ตร.ม (ดู : 123)
2018-08-27 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานเสริมผอวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข3702ตอนควบคุม 0300 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.48+450-กม.52+000 ปริมาณงาน 40,645 ตร.ม. (ดู : 156)

2019-03-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3481 3200 3121 3551 3076 และ3378 ปริมาณงาน 6 แห่ง (ดู : 59)


2019-01-14 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3259 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำสียัด - หนองคอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 ปริมาณงาน 18,000 ตร.ม. (ดู : 116)
2018-12-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 03025 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 3 ที่ กม.93+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 95)
2018-09-24 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ตอน 2 ระหว่าง กม.51+200 - 52+500 (ดู : 124)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทล.331 ทล.3076 ทล.3378 ทล.3481 ทล.3121 ทล.3124 ทล.3200 (ดู : 148)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.3302 ตอนบางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.48+450 - กม.52+000 (ดู : 112)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.3124 ตอนบางน้ำเหรี้ยว - บางขนาก ระหว่าง กม.6+200 - กม.8+640 (ดู : 129)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.3481 ตอนศาลาแดง - บางขนาก ระหว่าง กม.21+956 - กม.23+500 (ดู : 142)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.314 ทล.3200 (ดู : 124)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.304 ทล.3076 (ดู : 121)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทล.304 ทล.314 ทล.3121 ทล.3076 ทล.3378 (ดู : 139)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทล.34 ทล.304 ทล.319 ทล.3076 และ3551 (ดู : 130)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่งและไฟสัญญาณจราจร ทล.304 ตอนเสม็ดเหนือ - พนมสารคาม ตอน4 ระหว่าง กม.104+612 - กม.105+716 (ดู : 140)
2018-09-21 6ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.3481 ตอนศาลาแดง - บางขนาก กม.1+570 - กม.25+734 (ดู : 126)
2018-09-21 7ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.304 ตอน พนมสารคาม - เขาหินซ้อน ตอน1 กม.105+716 - กม.121+700 (ดู : 118)
2018-09-21 5ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.314 ตอนแสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ตอน2 กม.18+870-กม.20+500 (ดู : 123)
2018-09-21 4ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.314 ตอนแสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ตอน3 กม.17+535-กม.18+350 (ดู : 121)
2018-09-21 3.ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.3200ตอนฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว กม.0+000 -กม.18+725 (ดู : 117)
2018-09-21 2.ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.3378ตอนบางคล้า - พนมสารคาม ตอน1 กม.8+8970 -กม.12+505 (ดู : 137)
2018-09-21 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานเสริมผอวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข3378 กม.0+000-กม.1+410 (ดู : 128)
2018-05-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา - เสม็ดเหนือที่ กม.71+756 (สะพานเฉลิมพระเกียรติ) ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ที่ กม.17+372 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2 แห่ง ประกาศ เลขที่ (ดู : 178)
2018-02-02 ประกาศผู้ชนะการเานอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประเภทแฟลตตำรวจ อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 30 ครอบครัว 5 ชั้น (มีที่จอดรถใต้อาคาร) ตามแบบมาตรฐาน ตร.เลขที่ 8923/51 สทล.1 กก.3 บก.ทล. ถ.เทพรัตน ต.บาง (ดู : 229)
2017-08-31 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ดู : 357)
2017-08-30 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.331 (ดู : 364)
2017-08-30 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.34 (ดู : 240)
2017-08-30 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทล.34 (ดู : 381)
2017-08-30 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย (ดู : 376)
2017-07-21 ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) งานจ้างเหมาทำการโครงการแก้ปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 304 -21072560 (ดู : 273)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการปะซ่อม ทางหลวงหมาเลข 3121 (ดู : 147)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 331.6 (ดู : 143)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 331.7 (ดู : 141)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3200 (ดู : 156)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304.11 (ดู : 134)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 315.pdf.crdownload (ดู : 152)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304.4 (ดู : 131)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304.5 (ดู : 135)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304.2 (ดู : 141)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304.3 (ดู : 128)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 5 - 6) (ดู : 151)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 334,34,314 (ดู : 204)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 (ดู : 127)
2017-07-07 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (ดู : 148)

2019-05-02 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3124 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางน้ำเปรี้ยว-บางขนาก ระหว่างกม.1+692-กม.8+596 ปริมาณงาน 3 แห่ง (ดู : 17)


2019-05-02 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน วังขอน-พนมสารคาม ระหว่างกม.74+586-กม.78+888 ปริมาณงาน 4 แห่ง (ดู : 15)
2019-01-14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 108)
2018-11-29 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 136)
2018-11-29 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 3 ที่ กม.93+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 114)
2018-11-29 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณงาน 2 แห่ง (ดู : 94)
2018-10-01 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคึุม 0302 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 3 ระหว่าง กม.93+884 ปริมาณ 1 แห่ง (ดู : 133)
2018-10-01 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคึุม 0301 ตอน วังขอน-พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณ 2 แห่ง (ดู : 120)
2018-08-16 ร่างขอบเขตงาน งานไฟฟ้าและไฟสัญญาณจราจร ทล 304 ตอนควบคุม 0304 ตอน พนมฯ-เขาหินซ้อน ตอน 1 ระหว่าง กม.105+716 - กม.121+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 136)
2018-08-14 ร่างTORประกวดราคาจ้างเงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3200 ตอนควบคุม 0100 ตอนฉะเชิงเทรา -บางน้ำเปรี้ยว ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 143)
2018-08-14 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 314 ตอนควบคุม 0102 ตอนแสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ตอน2 ระหว่าง กม.18+870- กม.20+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 122)
2018-08-14 ยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 331 ทางหลวงหมายเลข 3076 ทางหลวงหมายเลข 3378 ทางหลวงหมายเลข 3481 ทางหลวงหมายเลข 3121 ทางหลวงหมายเลข 3124 ทางหลวงหมายเลข 3200 ปริมาณงาน 8 แห่ง (ดู : 139)
2018-08-14 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาทำเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 304 ทางหลวงหมายเลข 314 ทางหลวงหมายเลข 3121 ทางหลวงหมายเลข 3076 ทางหลวงหมายเลข 3378 ปริมาณงาน 5 แห่ง (3880อัน) (ดู : 148)
2018-08-14 ยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 314 และทางหลวงหมายเลข 3200 ปริมาณงาน 2 แห่ง (5160 ตร.ม.) (ดู : 119)
2018-08-14 ยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 304 และทางหลวงหมายเลข 3076 ปริมาณงาน 2 แห่ง (5160 ตร.ม.) (ดู : 151)
2018-08-14 ยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้าเหมาทำเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 34 ทางหลวงหมายเลข 304 ทางหลวงหมายเลข 319 ทางหลวงหมายเลข 3076 และทางหลวงหมายเลข 3551 ปริมาณงาน 5 แห่ง (4986 อัน)ผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าและสัญญาณจราจร ทางหลวงห (ดู : 137)
2018-08-14 ผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 314 ตอนควบคุม 0102 ตอนแสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ตอน3 ระหว่าง กม.17+535 - กม.18+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 157)
2018-08-14 ผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0200 ตอนศาลาแดง - บางขนาก ระหว่าง กม.1+570 - กม.25+734 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 139)
2018-08-14 ผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3200 ตอนควบคุม 0100 ตอนเฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว ระหว่าง กม.10+000 - กม.18+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 125)
2018-08-14 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0304 ตอนพนมสารคาม - เขาหินซ้อน (ดู : 133)
2018-08-14 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอนเสม็ดเหนือ - พนมสารคาม ตอน4 ระหว่าง กม.104+216 - กม.105+716 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 171)
2018-08-07 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 82)
2018-08-01 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล 3076 ตอน 0302 ตอน พนม-อ่างฤาไน ตอน 3 ที่ กม.93+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 122)
2018-07-31 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0200 ตอน ศาลาแดง –บางขนาก ระหว่าง กม.21+956 – กม.23+500 (ดู : 158)
2018-07-31 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0300 ตอน บางควาย – เขาดิน ระหว่าง กม.48+450 – กม.52+000 (ดู : 151)
2018-07-31 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางวัว – บางปะกง ตอน 2 ระหว่าง กม.51+200 – กม.52+500 (ทางขนานขาออก) (ดู : 159)
2018-07-31 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3378 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางคล้า – พนมสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+410 (ดู : 150)
2018-07-31 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3378 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางคล้า – พนมสารคาม ตอน 1 ระหว่าง กม.8+970 – กม.12+505 (ดู : 144)
2018-07-31 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3124 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางน้ำเปรี้ยว –บางขนาก ระหว่าง กม.6+200 – กม.8+640 (ดู : 137)

2019-05-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3124 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางน้ำเปรี้ยว-บางขนาก ระหว่างกม.1+692-กม.8+596 ปริมาณงาน 3 แห่ง (ดู : 17)


2019-05-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน วังขอน-พยมสารคาม ระหว่าง กม.74+586-กม.78+888 ปริมาณงาน 4 แห่ง (ดู : 17)
2019-05-03 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน พนมสารคาม-อ่างฤาไน ระหว่าง กม.93+000-กม.97+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 17)
2019-02-26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3481 3200 3121 3551 3076 และ3378 ปริมาณงาน 6 แห่ง (ดู : 58)
2019-02-21 ร่างขอบเขตงานก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,210 ต้น (ดู : 61)
2019-01-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3551 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง ระหว่าง กม.1+500-กม.2+765 ปริมาณงาน 26,565 ตร.ม. (ดู : 90)
2018-12-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3551 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง ระหว่าง กม.1+500- กม.2+765 ปริมาณวาน 26,565 ตร.ม. (ดู : 86)
2018-12-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3259 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำสียัด - หนองคอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 ปริมาณงาน 18,000 ตร.ม. (ดู : 121)
2018-12-18 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3551 ตอน ควบคุม 0100 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง ระหว่าง กม.1+500 - กม.2+765 ปริมาณงาน 26,565 ตร.ม. (ดู : 108)
2018-12-17 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3259 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำสียัด - หนองคอก ระหว่าง กม. 0+000 - กม.2+000 (ดู : 106)
2018-12-06 ประกาดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้า่งปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณงาน 2 แห่ง (ดู : 91)
2018-12-06 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 3 ที่ กม.93+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 119)
2018-11-02 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 3 ที่ กม.93+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 114)
2018-10-31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน ควบคุม 0301 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณ 2 แห่ง (ดู : 120)
2018-10-29 ร่างขอบเขตงานงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล3076 ตอนควบคุม 0302 ตอนพนมสารคาม-อ่างฤาไน ตอน 3 กม.93+884 ปริมาณ 1 แห่ง (ดู : 116)
2018-10-25 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้า่งปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทล 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณงาน 2 แห่ง (ดู : 145)
2018-08-29 ร่างขอบเขตงานงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรทล.3481ตอนศาลาแดง-บางขนาก ระหว่าง กม.1+750 - กม.25+734 (ดู : 127)
2018-08-29 ร่างขอบเขตงานงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรทล.314ตอนแสนภูดาษ-ฉะเชิงเทรา ตอน2 ระหว่าง กม.18+870 - กม.20+500 (ดู : 125)
2018-08-29 ร่างขอบเขตงานงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรทล.314ตอนแสนภูดาษ-ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.17+535 - กม.18+350 (ดู : 132)
2018-08-29 ร่างขอบเขตงานงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล3076 ตอนพนมสารคาม-อ่างฤาไน กม.93+884 (ดู : 127)
2018-08-28 ร่างขอบเขตของ งานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3076ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน-พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณงาน 2 แห่ง (ดู : 124)
2018-08-21 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานเสริมผอวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข3702 ตอนควบคุม 0300 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.48+450-กม.52+000ร่างขอบเขต (ดู : 147)
2018-08-21 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางวัว - บางปะกง ตอน 2 ระหว่าง กม.51+200 - กม.52+500 ปริมาณงาน 16,631 ตร.ม. (ดู : 122)
2018-08-21 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 314 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางปะกง - แสนภูดาษ ระหว่าง กม.7+475 - กม.20+500 ปริมาณงาน 2 แห่ง (5,160) ตร.ม. (ดู : 142)
2018-08-21 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3124 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางน้ำเปรี้ยว - บางขนาก ระหว่าง กม.6+200 - กม.8+640 ปริมาณงาน 22,680 ตร.ม. (ดู : 139)
2018-08-21 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0200 ตอน ศาลาแดง - บางขนาก ระหว่าง กม.21+956 - กม.23+500 ปริมาณงาน 21,641 ตร.ม. (ดู : 139)
2018-08-20 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ดู : 145)
2018-08-20 ร่างขอบเขตงาน งานจ่้างเหมาทำงานป้ายจราจร (ดู : 120)
2018-08-16 ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ ระหว่าง กม.71+429 – กม.75+216 ทางหลวงหมายเลข 314 ตอนควบคุม 0102 ตอน แสนภูดาษ – ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.7+475 – กม.21+400 ทางหลวงหมายเลข 3121 ต (ดู : 120)
2018-08-16 ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางวัว – บางปะกง ระหว่าง กม.35+600 – กม.52+900 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0304 ตอน พนมสารคาม – เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.109+000 – กม.126+400 ทางหลวงหมายเลข 319 ตอนคว (ดู : 144)
2018-08-16 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน เสม็ดเหนือ – พนมสารคาม ตอน 4 ระหว่าง กม.104+216 – กม.105+716 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 140)
2018-08-16 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าและไฟสัญญาณจราจร ทล 3481 ตอนควบคุม 0200 ตอน ศาลาแดง-บางขนาก ระหว่าง กม.1+570 - กม.25+734 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 153)
2018-08-16 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าและไฟสัญญาณจราจร ทล 314 ตอนควบคุม 0102 ตอน แสนภูดาษ-ฉช ตอน 3 ระหว่าง กม.17+535 - กม.18+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 129)
2018-08-16 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าและไฟสัญญาณจราจร ทล 314 ตอนควบคุม 0102 ตอน แสนภูดาษ-ฉช ตอน 2 ระหว่าง กม.18+870 - กม.20+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 135)
2018-08-16 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าและไฟสัญญาณจราจร ทล 304 ตอนควบคุม 0304 ตอน พนมฯ-เขาหินซ้อน ตอน 1 ระหว่าง กม.105+716 - กม.121+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 146)

ภาพกิจกรรมงานกิจกรรมวันที่ 29 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ิbig cleaning day
รวมลิงค์สำคัญแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)
เลขที่ 247 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร.038-511015 โทรสาร 038-812632
Facebook: แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา-กรมทางหลวง
เว็บไซต์ : www.doh-cha.go.th