ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2019-01-25 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดู : 570)


2018-08-22 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เรขานุการ (ดู : 537)
2018-05-15 ประกาศแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา (ดู : 901)
2017-11-21 ประกาศ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง เรื่อง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 315 สายพนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา ตอน 1, ตอน 2 และตอน 3 (ดู : 1411)
2017-11-21 ประกาศ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง เรื่องโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 304 กบินทร์บุรี - ฉะเชิงเทรา ตอนนครเนื่องเขต - ฉะเชิงเทรา รวมสะพานข้ามแยก ตอน 1 และตอน 2 (ดู : 782)
2017-10-18 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ดู : 460)
2017-09-29 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดู : 563)
2017-07-12 พรบ2535 แก้ไข พรบ 2549 (ดู : 553)
2017-07-07 ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและบูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต2 (ดู : 231)
2017-07-07 ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและบูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต3 (ดู : 215)
2017-07-07 ประกาศกรมทางหลวง 14-12-59 2 (ดู : 241)
2017-07-07 ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและบูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (ดู : 239)
2017-07-07 ประกาศกรมทางหลวง 14-12-59 (ดู : 274)

2019-03-25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 167)


2019-03-25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 103)
2018-11-22 เผยแพร่แผนงานจ้างเหมาทำงานบุรณะทางผิวแอลฟัลตฺ ทางหลวงหมายเลข 3259 ระหว่าง กม.0+000-กม.2+000 (ดู : 213)
2018-08-27 ประกวดราคาจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างแลพไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข3200 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว ระหว่าง กม.0+000-กม.18+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 232)
2018-08-27 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข34 ตอนควบคุม 0200 ตอนบางวัว - บางปะกง ตอน 2 ระหว่าง กม.51+200-กม.52+500 ทางขนานขาออก ปริมาณงาน 16,631 ตร.ม (ดู : 211)
2018-08-27 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานเสริมผอวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข3702ตอนควบคุม 0300 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.48+450-กม.52+000 ปริมาณงาน 40,645 ตร.ม. (ดู : 266)

2019-05-29 เปลี่ยนแปลง -เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำงานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+119 - กม.70+102 และ กม.71+429 - กม.71+716 และทางต่างระดับที่ฉะเชิงเทราฯ ปริม (ดู : 102)


2019-05-28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาทำงานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ทล.304 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองหลวงแพ่ง-ฉะเชิงเทรา กม.68+119-กม.70+102 และกม.71+429-กม.71+716 (ดู : 102)
2019-05-02 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3124 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางน้ำเปรี้ยว-บางขนาก ระหว่างกม.1+692-กม.8+596 ปริมาณงาน 3 แห่ง (ดู : 113)
2019-05-02 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน วังขอน-พนมสารคาม ระหว่างกม.74+586-กม.78+888 ปริมาณงาน 4 แห่ง (ดู : 108)
2019-01-14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 201)

2019-06-07 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+119-กม.70+102 และ กม.71+429-กม.71+716 และทางต่างระดับที่ฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 102)


2019-05-31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองหลวงแพ่ง-ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+119-กม.70+102 และกม.71+429-กม.71+716และทางต่างระดับที่ฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 95)
2019-05-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3124 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางน้ำเปรี้ยว-บางขนาก ระหว่างกม.1+692-กม.8+596 ปริมาณงาน 3 แห่ง (ดู : 100)
2019-05-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน วังขอน-พยมสารคาม ระหว่าง กม.74+586-กม.78+888 ปริมาณงาน 4 แห่ง (ดู : 116)
2019-05-03 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน พนมสารคาม-อ่างฤาไน ระหว่าง กม.93+000-กม.97+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 116)
2019-02-26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3481 3200 3121 3551 3076 และ3378 ปริมาณงาน 6 แห่ง (ดู : 150)
2019-02-21 ร่างขอบเขตงานก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,210 ต้น (ดู : 171)
2019-01-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3551 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง ระหว่าง กม.1+500-กม.2+765 ปริมาณงาน 26,565 ตร.ม. (ดู : 178)
2018-12-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3551 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง ระหว่าง กม.1+500- กม.2+765 ปริมาณวาน 26,565 ตร.ม. (ดู : 160)
2018-12-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3259 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำสียัด - หนองคอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 ปริมาณงาน 18,000 ตร.ม. (ดู : 196)
2018-12-18 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3551 ตอน ควบคุม 0100 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง ระหว่าง กม.1+500 - กม.2+765 ปริมาณงาน 26,565 ตร.ม. (ดู : 187)
2018-12-17 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3259 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำสียัด - หนองคอก ระหว่าง กม. 0+000 - กม.2+000 (ดู : 209)
2018-12-06 ประกาดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้า่งปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณงาน 2 แห่ง (ดู : 158)
2018-12-06 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 3 ที่ กม.93+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 195)
2018-11-02 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 3 ที่ กม.93+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 194)
2018-10-31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน ควบคุม 0301 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณ 2 แห่ง (ดู : 206)
2018-10-29 ร่างขอบเขตงานงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล3076 ตอนควบคุม 0302 ตอนพนมสารคาม-อ่างฤาไน ตอน 3 กม.93+884 ปริมาณ 1 แห่ง (ดู : 186)
2018-10-25 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้า่งปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทล 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณงาน 2 แห่ง (ดู : 221)
2018-08-29 ร่างขอบเขตงานงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรทล.3481ตอนศาลาแดง-บางขนาก ระหว่าง กม.1+750 - กม.25+734 (ดู : 193)
2018-08-29 ร่างขอบเขตงานงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรทล.314ตอนแสนภูดาษ-ฉะเชิงเทรา ตอน2 ระหว่าง กม.18+870 - กม.20+500 (ดู : 204)
2018-08-29 ร่างขอบเขตงานงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรทล.314ตอนแสนภูดาษ-ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.17+535 - กม.18+350 (ดู : 205)
2018-08-29 ร่างขอบเขตงานงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล3076 ตอนพนมสารคาม-อ่างฤาไน กม.93+884 (ดู : 200)
2018-08-28 ร่างขอบเขตของ งานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3076ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน-พนมสารคาม ระหว่าง กม.44+964 - กม.46+192 ปริมาณงาน 2 แห่ง (ดู : 218)
2018-08-21 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานเสริมผอวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข3702 ตอนควบคุม 0300 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.48+450-กม.52+000ร่างขอบเขต (ดู : 243)
2018-08-21 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางวัว - บางปะกง ตอน 2 ระหว่าง กม.51+200 - กม.52+500 ปริมาณงาน 16,631 ตร.ม. (ดู : 190)
2018-08-21 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 314 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางปะกง - แสนภูดาษ ระหว่าง กม.7+475 - กม.20+500 ปริมาณงาน 2 แห่ง (5,160) ตร.ม. (ดู : 220)
2018-08-21 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3124 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางน้ำเปรี้ยว - บางขนาก ระหว่าง กม.6+200 - กม.8+640 ปริมาณงาน 22,680 ตร.ม. (ดู : 216)
2018-08-21 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0200 ตอน ศาลาแดง - บางขนาก ระหว่าง กม.21+956 - กม.23+500 ปริมาณงาน 21,641 ตร.ม. (ดู : 235)
2018-08-20 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ดู : 226)
2018-08-20 ร่างขอบเขตงาน งานจ่้างเหมาทำงานป้ายจราจร (ดู : 192)
2018-08-16 ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ ระหว่าง กม.71+429 – กม.75+216 ทางหลวงหมายเลข 314 ตอนควบคุม 0102 ตอน แสนภูดาษ – ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.7+475 – กม.21+400 ทางหลวงหมายเลข 3121 ต (ดู : 190)
2018-08-16 ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางวัว – บางปะกง ระหว่าง กม.35+600 – กม.52+900 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0304 ตอน พนมสารคาม – เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.109+000 – กม.126+400 ทางหลวงหมายเลข 319 ตอนคว (ดู : 248)
2018-08-16 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน เสม็ดเหนือ – พนมสารคาม ตอน 4 ระหว่าง กม.104+216 – กม.105+716 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 220)
2018-08-16 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าและไฟสัญญาณจราจร ทล 3481 ตอนควบคุม 0200 ตอน ศาลาแดง-บางขนาก ระหว่าง กม.1+570 - กม.25+734 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 230)
2018-08-16 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าและไฟสัญญาณจราจร ทล 314 ตอนควบคุม 0102 ตอน แสนภูดาษ-ฉช ตอน 3 ระหว่าง กม.17+535 - กม.18+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 189)
2018-08-16 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าและไฟสัญญาณจราจร ทล 314 ตอนควบคุม 0102 ตอน แสนภูดาษ-ฉช ตอน 2 ระหว่าง กม.18+870 - กม.20+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 205)
2018-08-16 ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าและไฟสัญญาณจราจร ทล 304 ตอนควบคุม 0304 ตอน พนมฯ-เขาหินซ้อน ตอน 1 ระหว่าง กม.105+716 - กม.121+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 219)

2019-11-12 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงบางคล้า รวมปริมาณงานทั้งหมด 591,200 ตร.ม. (ดู : 0)


2019-06-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองหลวงแพ่ง-ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+119 ?กม.70+102 และกม.71+429-กม.71+716 และทางต่างระดับที่ฉะเชิงเทรา ปริมาณ (ดู : 61)
2019-06-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร พร้องอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน พนมสารคาม-อ่างฤาไน ระหว่างกม.93+000-กม.97+000 ปริมาณ 1 แห่ง (ดู : 60)
2019-05-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน วังขอน – พนมสารคาม ระหว่าง กม.74+586 – กม.78+888 ปริมาณงาน 4 แห่ง (ดู : 67)
2019-05-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3124 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางน้ำเปรี้ยว –บางขนาก ระหว่าง กม.1+692 - กม.8+596 ปริมาณงาน 3 แห่ง (ดู : 61)
2019-03-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3481 3200 3121 3551 3076 และ3378 ปริมาณงาน 6 แห่ง (ดู : 145)
2019-01-14 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3259 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำสียัด - หนองคอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 ปริมาณงาน 18,000 ตร.ม. (ดู : 205)
2018-12-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 03025 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 3 ที่ กม.93+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ดู : 165)
2018-09-24 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ตอน 2 ระหว่าง กม.51+200 - 52+500 (ดู : 207)
2018-09-24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทล.331 ทล.3076 ทล.3378 ทล.3481 ทล.3121 ทล.3124 ทล.3200 (ดู : 229)

ภาพกิจกรรมงานกิจกรรมวันที่ 29 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ิbig cleaning day
รวมลิงค์สำคัญแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)
เลขที่ 247 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร.038-511015 โทรสาร 038-812632
Facebook: แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา-กรมทางหลวง
เว็บไซต์ : www.doh-cha.go.th